ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Правилник

Правилник I

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА 

1. Nabavka uglja za 2015/ JN br. 3/2015

            1)Poziv za podnosenje ponuda

            2) Konkursna dokumentacija

            3) Zaključen ugovor

2. Nabavka ekskurzije ucenika za 2015/ JN br.4/2015

             1) Poziv za podnosenje ponuda

             2) Konkursna dokumentacija

             3) Zaključen ugovorНАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕНАБАВКА УЖИНА

  1. Позив на подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Закључен уговор


ЈАВНА НАБАВКА ЕКСКУРЗИЈЕ 2016. годЈавна набавка за угаљ 2016.год.НАБАВКА УЖИНЕ 2016.ГОДИНАНАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2016.ГОДИНАУ ПОСТУПКУ ЈНМВ – поновљени поступак

добара-намирнице за ђачку ужину за 2016.годину

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о додели уговора

РешењеЈАВНА НАБАВКА БР. 5/2016Погледајте Конкурсну документацију за ЈАВНЕ НАБАВКЕ- ЕКСКУРЗИЈЕ 2017. ОВДЕПозив за подношење понуда за ЈН - Екскурзије 2017. можете погледати ОВДЕКОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
За јавне набавке добра :
набавка и испорука електричне енергије за потребе
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ“МЛАДОСТ“ ПРИГРЕВИЦА можете погледати ОВДЕ


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Набавка електричне енергије можете погледати ОВДЕ


Конкурсну документацију за УЖИНУ 2017. г. можете погледати ОВДЕОдлука УГАЉ можете погледати ОВДЕ Позив за подношење понуде ужина 2017. видети ОВДЕКонкурсну документацију за угаљ ,можете погледати ОВДЕПозив за подношење понуда угаљ за 2017.годину -можете погледати ОВДЕОдлука о додели уговора за ужину,можете погледати ОВДЕ.Обавештење о закљученом уговору угаљ можете погледати ОВДЕ Одлуку о додели уговора ЕЕ за 2017.год.,можете погледати ОВДЕ Одлуку о додели уговора екскурзије 2017. год.можете погледати ОВДЕОбавештење о закљученом уговору - Ђачка ужина ,можете погледати ОВДЕОбавештење о закљученом уговору екскурзије за 2017.годину можете погледати ОВДЕОбавештење о закљученом уговору ее 2017. г. можете погледати ОВДЕКонкурсна документација -Извођење радова-замена столарије-прозора на згради можете погледати ОВДЕПозив за подношење понуда за ЈНМВ бр.5/2017. -Извођење радова -замена столариј - прозора на згради можете погледати ОВДЕ.Одлуку о додели уговора можете погледати ОВДЕОбавештење о закљученом уговору за ЈНМВ радова бр.5/2017.можете погледато ОВДЕПозив за подношење понуда за екскурзије за 2018. г. можете погледати ОВДЕКД екскурзија за 2018. г. можете погледати ОВДЕПозив за подношење понуда - набавка електричне енергије, можете погледати ОВДЕ.Конкурсну документацију за јавну набавку добра: набавка и испорука ЕЕ можете погледати ОВДЕКонкурсну документацију - јавна набавка мале вредности бр. 2/2018 добара намирнице за ђачку ужину за 2018. г. можете погледати ОВДЕ.Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ добара - намирнице за ђачку ужину за 2018. г. можете погледати ОВДЕ.Одлуку о додели уговора, партије 1, 2, 3 и 4, можете погледати ОВДЕ.Ужина, одлуку о додели уговора за 2018. г. можете погледати ОВДЕ.ЕЕ, одлуку о додели уговора за 2018. г. можете погледати ОВДЕ.Обавештење о закључном уговору за ђачку ужину можете погледати ОВДЕЕКСКУРЗИЈЕ - обавештење о закључном уговору партије 1,2,3, и 4, можете погледати ОВДЕ.Интерни план јавних набавки за 2021. годину можете погледати ОВДЕЕЕ, обавештење о закључном уговору за ЈНМВ добра бр. 3/2018 можете погледати ОВДЕПозив за подношење понуда - извођење радова - замена столарије - прозора на згради ОШ Младост можете погледати ОВДЕКонкурсну документацију -

замена столарије - прозора

на згради ОШ Младост можете погледати ОВДЕКонкурсну документацију - извођење радова - замена столарије - прозора на згради можете погледати ОВДЕОдлуку о додели уговора можете погледати ОВДЕПозив за подношење понуда - санација крова на школи можете погледати ОВДЕКонкурсну документацију - санација крова - можете погледати ОВДЕКонкурсну документацију за јавне набавке добра:сушени угаљ лигнит, можете погледати ОВДЕПозив за подношење понуда за набавку угља за грејну сезону 2018/19.г. можете погледати ОВДЕОдлуку о додели уговора - извођење радова - теретана на отвореном - можете погледати ОВДЕОбавештење о закљученом уговору - замена столарије, прозора -  можете погледати ОВДЕОбавештење о закључном уговору - извођење радова - санација и адаптација дворишта школе у теретану на отвореном можете погледати ОВДЕОдлуку о додели уговора за јавну набавку 7/2018. - набавка угља, можете погледати ОВДЕКонкурсну документацију - јавна набавка бр. 5/2018. - отворени поступак - можете погледати ОВДЕОбавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - кров школе - можете погледати ОВДЕOдлуку о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке бр. 5/2018. можете погледати ОВДЕOбавештење о закључном уговору за ЈН бр. 5/2018 - санација крова, можете погледати ОВДЕПозив за подношење понуда за екскурзије за школску 2018/19. годину можете погледати ОВДЕКонкурсну документациују за ђачку ужину за 2019. годину можете погледати ОВДЕПозив за подношење понуда у поступку ЈНМВ добара - намирнице за ђачку ужину за 2019. годину можете погледати ОВДЕОдлуку о додели уговора - Партија 1 можете погледати ОВДЕОдлуку о додели уговора - Партија 2 можете погледати ОВДЕОдлуку о додели уговора - Партија 3 можете погледати ОВДЕОдлуку о додели уговора - Партија 4 можете погледати ОВДЕПозив за подношење понуда за набавку електричне енергије можете погледати ОВДЕ 

Конкурсну документацију за ЈН добра: набавка и испорука електричне енергије за потребе наше школе можете погледати ОВДЕ.

Одлуку о додели уговора у поступку ЈН мале вредности добара: набавка и испорука електричне енергије можете погледати ОВДЕ.ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА у поступку ЈНМВ добара намирнице за ђачку ужину за 2019. г. можете погледати ОВДЕКонкурсну документацију /ЈН мале вредности бр. 2/2019 добара намирнице за ђачку ужину за 2019. г. обликоване у више посебних целина (партија) / можете погледати ОВДЕ.

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ /добара-намирнице за ђачку ужину за 2019.г. обликоване у више посебних истоврсних целина/ можете погледати ОВДЕ.Обавештење у вези екскурзије можете погледати ОВДЕОбавештење о закључном уговору за ЈНМВ добра бр.3/2019 набавка и испорука електричне енергије можете погледати ОВДЕОбавештење о закључном уговору у поступку јавне набавке мале вредности бр. 2/2019 набавка добара - намирнице за ђачку ужину можете погледати ОВДЕОдлуку о измени уговора ЈН можете погледати ОВДЕПозив за подношење понуда за набавку угља за грејну сезону 2019/20. г. можете погледати ОВДЕ

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБАРА - сушени угаљ лигнит - комад - коцка - РЕДНИ БРОЈ 4/2019 можете погледати ОВДЕОбавештење о закљученом уговору ЈНМВ добра бр. 4/2019

набавка и испорука угља

можете погледати ОВДЕКонкурсну документацију - јавна набавка - извођење радова - замена столарије - прозора на згради можете погледати ОВДЕ

Позив за подношење понуда за ЈНМВ бр. 5/2019 извођење радова - замена столарије - прозора на згради можете погледати ОВДЕ

Одлуку о додели уговора у поступку ЈНМБ услуга бр. 5/2019 - радови замена столарије/прозора на згради школе-можете погледати ОВДЕ

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ добра бр. 5/2019 /радови - замена столарије на згради/ можете погледати ОВДЕИнтерни план јавних набавки за 2021. годину можете погледати ОВДЕОдлку о додели уговора (Радови на замени постојеће расвете с ЛЕД расветом у вишенаменској спортској сали) можете поглефати ОВДЕПозив за подношење понуда за екскурзије 2020.г. можете погледати ОВДЕКД екскурзија за 2020. можете погледати ОВДЕНОВИ ПРАВИЛНИК ЈН 2020.г. можете погледати ОВДЕ Одлуку о додели уговора за извођење радова на замени прозора можете погледати ОВДЕИнтерни план јавних набавки за 2020. годину можете погледати ОВДЕПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2021. г. можете погледати ОВДЕ