Помоћно-техничко особље:

1. Дејан Тадић, ложач- мајстор

2. Драган Зекић, ложач

3. Саша Петровић, домар

4. Анка Басарић, сервирка

5. Радмила Тадић, спремачица

6. Нада Стамболија, спремачица

7. Савка Димић, спремачица

8. Софија Чугаљ, спремачица

9.Милијана Чучиловић, спремачица

10. Весна Чуле, спремачица

11. Радмила Царић, спремачица

12. Бранка Чугаљ, спремачица