Исторujа школе

            Пригревица се налази у северозападном делу Бачке, кpaj Апатина, недалеко од Сомбора и сасвим је близу Бањско-рекреативног центра „Јунаковић".

    Већина села у Војводини има своју историју која се протеже кроз неколико векова.Таква је и историја Пригревице, која је дуга око шест векова. Село се у писаном документу спомиње први пут 1371. године и од тада je неколико пута мењало име и становнике да би 1947. године добило садашњи назив Пригревица. Највећи део становништва чине колонисти са Баније и Лике.

          Официјелно школовање у Пригревици почиње са колонизацијом Немаца која почиње 1763. године и траје до 1944. године.  По доласку колониста, изграђена je школа

поред цркве, а нова школска зграда подигнута je 1780. године. Ђаци се укључују  у тадашњи аустријски  школски систем.  Први учитељ био je Jакоб Лаjснер.

          По завршетку другог светског рата, доласком нових житеља из устаничких  крајева Баније и Лике, настава почиње школске 1945/46. године у четворогодишњем трајању, где се у једном разреду могло наћи и по три годишта. Већ наредне 1947. године отвара се „седмољетка“ или „прогимназија“ како су је звали, тако да се школовање могло наставити даље у Пригревици. Број ученика у  периоду 1947-1949. је достигао цифру од 750 ученика. После 1950. године школа прераста у осмољетку . Највећи број ученика забележен је школске 1956/57. године – чак 1220.

 

        Први просветни радници су били  учитељ Димитриjе - Мита Халас и мештанка Грета Менингер, Рако и Мара Борозан. Нешто касниjе пристижу и остали просветари: из Сомбора Мира Бркић, Новог Бечеjа Бранко Киселички, потом Нада Ћирић-Бањанин,

 Вида и Миленко Коњовић и многи други. За шездесет година,у послератном периоду, у школи у Пригревици je радило око 270 просветних радника.

       Стариjе генерациjе се ceћajy гajeњa свилених буба у школи. Наиме, директор школе у том периоду Бранко Киселички организовао је гajeњe свилених буба у просториjама школе пошто je у сеоским дрворедима било много дудова. Ђаци су брали дудово лишће, хранили бубе, што им je било интеpecaнтно и забавно, а приход остварен на oвaj начин je коришћен за школске активности.

 

         Настава се, тих послератних година изводила, у више неподесних зграда. Коришћене су зграде: Мала школа поред цркве, Велика школа у близини "на спрат", бивши одбор, ветеринарска зграда, зграда на углу поред биоскопа "Баниjа" са 3-4 учионице и зграда бивше задруге "Огњен Прица". Укупно 6 зграда и просториjе спортског друштва "Партизан" као фискултурна сала, које су међусобно биле доста удаљене и нефункционалне. Дуго година je прошло у настојању села да реши oвaj проблем и изгради нову школску зграду. Нова зграда школе коначно je завршена у новембру 1983. године. Нова спортска хала изграђена је 2006. године на месту некадашњег школског парка и налази се уз саму школску зграду.

 

Бивши директори школе:

Бранислав Киселички

Миленко Коњовић

Ђорђе Бањанин

Марко Чугаљ

 

Наставници који су некада радили у нашој школи:

 

Димитрије- Мита Халас, учитељ

Грета Менингер, учитељица

Рако Борозан, учитељ

Марија Борозан, учитељица

Нада Ћирић, учитељица

Вера Капетановић, учитељица

Урош Бањанин, учитељ

Мирјана Киселички, учитељица

Петар Релић, учитељ

Жарко Согић, учитељ

Миливој Нинковић, учитељ

Вера Нинковић, учитељица

Роксанда Трбуковић, учитељица

Мира Кронић, учитељица

Драгица Каћански, учитељица

Стеван Николић, учитељ

Јелена Николић, учитељица

Паула Тадић, учитељица

Нада Владетић, учитељица

Вида Коњовић, учитељица

Мусфире Вукша, наставница руског

Ружица Будимчевић, учитељица

Лепосава Шантић, учитељица

Новка Катанић, учитељица

Милорад Катанић, учитељ

Тереза Малагурски, учитељица

Вера Стојковић-Гостовић, учитељица

Петар Безбрадица, учитељ

Милка Буквић, учитељица

Софија Веселинов, учитељ

Маријан Градински, учитељ

Смиља Маћан, учитељица

Радмила Шокић- васиљевић, учитељица

Благоје Миленковић, учитељ

Нада Огњанов, учитељ

Сара Чобанов, учитељица

Бора Градинац, учитељ

Ружа Градинац, учитељица

Александар Крекић, учитељ

Марија Ковач, учитељица,

Славка Радоман, учитељица

Борис Гаравников, учитељ

Милица Катанић, учитељица

Стеван даутовац, учитељ

Аница Анишић, учитељица

Јелена Чанак, учитељица

Слободан Јовановић, учитељ

Јелена Ракић, учитељ

Вера Даутовац, учитељица и наставница хемије

Милорад Лазаревић, учитељ

Тереза Мелингер, наставница немачког језика

Мирјана Поповић- Шестак, учитељица

Јања Његомир, учитељица

Аница Вилић, учитељица

Недељка Влаисављевић, , учитељица

Будимир Влаисављевић,учитељ

Радмила Рашковић, учитељица

Вера Чичовачки, учитељица

Влајко Ћурчић, учитељ

Бојана Бељански,учитељ

Љубица Катанић, професор

Сузана Шешевић, учитељ

Љуба Грубач, учитељица

Јованка Радојевић, учитељица

Милка Чанак- Десница, учитељица

Радмила Обушковић, учитељица

Борка Гаравњиков, учитељица

Радмила Секулић, учитељица

Радмила Ивков, учитељ

Милица Стојаковић, учитељ

Душанка Ракић, наставник математике

Захарија Вукићевић, учитељ

Богдан Вуксановић, учитељ

Душан Машић,наставник ликовне културе

Маринко Марјанов, учитељ

Милан Поповић, наставник

Гордана Поповић, наставник

Антун Добрановић, учитељ

Александар Секулић, учитељ

Веселин Туцаковић, учитељ

Мирјана Ћујућ, учитељица

Драгутин Павловић, наставник математике

Надежда Ћирковић, наставник

Јованка Станић, учитељица

Душанка Кртинић, учитељица

Милосава Делић, учитељица

Злата Бањанин, учитељица

Деса Радојчић, наставник српског језика

Никола Симић, учитељ

Олга Чанак, учитељица

Перка Басарић, учитељица

Богдан Басарић , учитељ

Велинка Тот, учитељ

Анка Узелац, наставник

Драгомир Егић, учитељ

Лука Богдановић, учитељ

Милка Богдановић, учитељица

Мира Машић, наставник музичке културе

Стеван Игњатовић , наставник биологије и хемије

Даница Игњатовић , наставница историје и географије

Иванка Катанић- Егић, наставник хемије

Ђорђе Крњајић, учитељ

Загорка Жижановић , учитељица

Томо Жижановић, наставник српског језика

Ксенија Петровић- Хрњак,учитељица

Милан Ракић, учитељ

Милан Баста, наставник физиког васпитања

Љубица Баста, наставник физичког васпитања

Смиља Вујновић, наставница српског језика

Никола Дубајић, професор

Радојка Смиљанић, учитељица

Добринка Пуача, учитељ

Крсто Петровић, учитељ

Миловина Ћирјак, наставник

Гизела Керекеш, учитељ

Јорданка Станковић, учитељ

Аранка Падежанини, наставница математике

Марија Павличић, професор руског језика

Вељко Хрњак, наставник математике

Смиља Поповић, учитељ

Зденко Рајић, учитељ

Љубица Мандић- Микулић, учитељица

Слободан Тацовић, наставник

Алија Мусић, наставник српског језика

Петар Цветановић, наставник физике

Иван Тасић, наставник ликовног васпитања

Веселин Лађић, наставник ликовног васпитања

Ђуро Вујновић, наставник

Мира Негровић, учитељица

Миодраг Радивојевић, наставник

Немања Милашков, наставник физичког васпитања

Цветко Петровић, наставник музичке културе

Недељка Обрадовић, наставник музичке културе

Макса Настасовић, наставник руског језика

Драган Мрђеновић, наставник математике

Петар Вида, наставник

Србољуб Лазаревић, наставник физике

Љубица Јанковић, наставник

Драгица Дотлић, учитељица

Бошко Цвејин, наставник

Михаљ Пинтер, наставник физичког васпитања

Зора Напијало, наставница математике

Никола Покрајац, наставник физике

Ратко Комар, наставник физичког васпитања

Милан Петковић, наставник географије

Љубица Чанак , учитељица

Милан Мрђеновић, наставник ликовне културе

Љубица Настасовић, наставник математике

Коста Томић, наставник музичке културе

Слободан Напијало, наставник

Марија Бамбураћ, учитељ

Ђурђина Ракић, наставник

Родика Мартин, наставник музичке културе

Милан Шаровић, наставник техничког образовања

Ристо Цаковић, наставник

Мира Кошутић (Црногорац), наставник математике

Јованка Бранковић, наставница руског језика

Нада Жакула ( Радаковић), професор географије

Милуша Зеленовић, наставник физике

Лидија Хиркс, наставник музичке културе

Златоје Пајчић, наставник музичке културе

Нада Здравковић,професор разр. наставе

Весна Топаловић, проф. енглеског језика

Мирјана Глогиња, наставница физике и хемије

Војислав Петровић, проф. немачког језика

Марта Станић, наставник музичког васпитања

Јасна Ђурић, наставник

Борислава Коларић, проф. Коларић

Агнеш Пашти, наставник енглеског језика

Милош Глигоријевић, наставник

Снежана Зенкић, наставник енглеског језика

Јасмина Стајин, наставник музичког васпитања

Анка Клашњић, учитељица

Љиљана Остојић, наставник енглеског језика

Бранкица Кузмић ( Бабић), проф. географије

Љубица Ђорђевић,наставник

Јованка Сердар, наставник

Ивица Рајић, проф. техничког образовања

Марина Стипанац, проф. енглеског језика

Зора Дрљача, наставник

Славица Максимовић, наставник

Милена Милена, наставник

Пејка Свркота, проф. географије

Марко Бутковић, наставник енглеског језика

Гајо Медојевић, наставник историје и географије

Ђерђика Нађ, наставница музичке културе

Жељко Бјељац, проф. географије

Драгица Бојчетић, проф. немачког језика

Љиљана Решковац-Чучиловић, наставник техничког и физике

Срђан Шљукић, професор

Драгица Торбица, наставник математике

Богданка Јозиновић,учитељица

Недеко Бандић, наставник математике и физике

Бранка Милошевић, наставник

Звонко Тадијан, професор биологије

Душица Бабић, професор

Валентина Гојић, професор

Јелена Тадић, дипломирани биолог

Бојана Покрајац, настава енглеског језика

Јасна Басарић, педагог

Никола Тодорић, наставник информатике

Валентина Ћалић, професор

Негослав Бељански, вероучитељ

Мирјана Мрђеновић, професор

Татјана Лазић, наставник

Ференц Ковач, проф. музичке културе

Петар Ракас, професор информатике

Софија Суџуковић, професор

Мирјана Величковић, професор музичке културе

Вељко Басарић, наставник хемије

 

Бивше ваннаставно и помоћно особље школе:

Кумшић Бранислав, правник

Јован Мрђеновић, економиста

Ерне Сабо,књиговођа

Олга Репац, педагог

Недељка Кртинић, педагог

 

 

 

Сима Радосављевић, послужитељ

Душанка Ванић, послужитељ

Милан Корица

Ђуро Ракић, послужитељ

Милица Перић, спремачица

Станимир Ковачев, мајстор

Кристина Петић, послужитељ

Ружа Ресановић, спремачица

Остоја Штрбац, домар

Александар Секулић, економски секретар

Смиља Ковачев, спремачица

Божица Ивковић, спремачица

Евица Симоновић, спремачица

Анђа Ванић, спремачица

Иванка Чабдарић, спремачица

Боса Узелац, спремачица

Илија Пешкир, мајстор

Јела Стојисављевић, сервирка

Славица Дмитровић, сервирка

Мара Басарић, спремачица

Љубица Милисављевић, спремачица

Душанка Вујновић, спремачица

Анка Ђаковић, спремачица

Исо Дмитровић, ложач-мајстор

Мирослава Вучетић, сервирка

Даница Новковић, спремачица

Никола Ђаковић, ложач-мајстор

Борка Дотлић, спремачица